Ook gewone mensen zoals jij en ik beleefden de Tweede Wereldoorlog van erg dichtbij. Hun verhalen zijn bijzonder waardevol, maar dreigen vandaag te verdwijnen uit ons collectieve geheugen. Soms worden ze vergeten en vaak zijn ze nog nooit opgetekend.

Daarom lanceer ik vandaag een grootschalige zoektocht naar neergeschreven verhalen over het leven tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen.

Heb je de oorlog meegemaakt? Of bezit je egodocumenten (zoals een dagboek, brieven of een neergeschreven getuigenis) die meer vertellen over het dagelijkse (over)leven tijdens de Eerste of Tweede Wereldoorlog?

Via deze link vind je meer informatie over het opschrijven van jouw getuigenis.

2 gedachten over “Ook jouw oorlogsverhaal is interessant!

 1. +
  I.H.S.
  Niemand heeft groter liefde dan wie z’n leven
  veil heeft voor z’n vriend en evennaaste !!!!!!!
  =================================
  Mourir pour “la Patrie” c’est le sort , le plus
  beau , le plus digne de la vie !(et quand’mème ??)
  =================================
  On n’est pas “HEROS” à tout prix !
  Les “HEROS”(???) ils n’existent PAS!
  On se bat, seulement pour sa propre vie,
  Les “ROIS” “GENERAUX” en sont loin au de là,
  Une fois, de retour, et la guerre finie !
  Au défilé de paix, la jeunesse, fière de soi mème!
  Fètant joyeuse, aux sons des clairons, la vie,
  “Les Rois” “Les Princes” “Les Généraux”La Crème,
  Se croyant d’eux-mèmes, d’etre Héros, les bon-tons
  Et comme Napoleon,portant bien des médaillons !
  La prend en vue, surtout, Ils représentent “La Patrie”
  Et ceux qui ont tant souffert sous la guerre,sans défie
  Ne soyant ni Héros,ni bon-ton ,Rien de glorieux !
  Pas de médailles, se sont restés calmes, chez eux !
  Se foutant de ces Messieurs et “leur” patrie !
  Ils leurs faut de “REPOS” et la” PAIX”infinie !
  Sans défilé, ni Roi, ni Généraux, ni les médailles,
  et surtout,on veut oublié,les mitrailles,les batailles!
  Les Chars blindés, Les orgues de Staline, les Canons!
  Les fusillades, les grenades,le tout, sans aucun pardon! .
  Tout ça ne sert à rien, sauf pour les Politiciens,
  Les ROIS, Princes, GENERAUX et les drapeaux,
  On les a servi, simplement, se croyant HEROS(?)
  Mais tout ces grands Messieurs,honorés, couronnés!
  La haute bourgeoisie, au bulot si bien payé !
  Se moquent de Nous autres, pauvres petits héros!
  Ils se pensent d’eux-mèmes d’etre “VAINQUEURS”
  Se moquant de Nous , sans pitié , sans douleur ,!
  Rien de merçi, mème pas des “statues lyriques”
  C’est pourquoi ,fini tout ça, Vive la republique!
  ===============================
  Wir sind kein HELDEN zum jedem PREISE !!!
  (Leutnant ASCH aus nul acht funfzehn) vom.
  (Helmut KIRSCH )(Il y a 65 ans passés)
  ============================
  Poème par Henri Jaecques !”version Française”!

 2. +
  I.H.S
  “ De Ardennenslag 1944”
  “KERSTNACHT”“
  “Waar beleefde gebeurtenis tijdens mijn verblijf bij en hulp aan ……THE CANADIAN ARMY ….”
  ====================
  KERSTNACHT….25 december……1944 – 1945.(januari)
  Zeer lange bange nacht !
  Honderden soldaten op wacht !
  Langs beide frontlijnen !
  Mitrailleurvuur en landmijnen !
  ’t Leven van ’n soldaat!
  Die KERSTNACHT, angstig, toch paraat !
  Geen ster aan het duistere firmament !
  Alleen “lichtkogels”over ’t front !
  Alles ,niet eens de waarde van ’n cent !
  Vurende “Stalinorgels” overal in ’t rond !
  Pantsers ratelen voorbij !
  De “Sergeant Driver” naast de geschutstoren,
  Bidt luidop “ My lord Jesus” please, “GEEN AVERIJ”
  Zijn gebed overstijgt ’t geraas der motoren !
  De sneeuw valt dik en tergend traag!
  Zo worden de pantsersporen ogenblikkelijk vaag!
  Binnen het “Collège Philosophique” der “Jezuïeten”
  Bij “kaarslicht” volgen de Paters hun “Riten”
  Gelegen op de hoge top der “Mont Pelé”
  Voor de militairen “’n hospitaal” bij wel en wee !
  Rue des Ardennes, Dinant-Godinne sur Meuse!
  Schietschijf voor de Moffen, geen andere keus!
  Met z’n allen, Royal Canadian Army Red Cross!
  Biddend in de kapel, ’n Stalleke met ezel en Os!
  Tientallen gewonde “Soldaten” door elkaar!
  Vriend en Vijand, pijnlijk kijkend naar het altaar !
  Moffen, Canadezen, Engelsen, Amerikanen en vrije Fransen!
  Zwaar verwond, ieder voor zich, biddend voor overlevingskansen!
  In dezelfde zaal, ’n mof, suf van de toegediende morfine !
  Droomt nog luidop van z’n “kapotgeschoten”pantzermachiene !
  Acht op tien prevelen zacht “MUTTER” “MOTHER” “MAMAN”
  Hun lieve “Old Kentucky home” “Heimat” “Paris si amusant”
  Er zijn enorm veel Dokters, medicijnen, morfine te kort !
  Dan maar alcohol en whisky, toch niemand die zaagt noch mort!
  Drie katholieke priesters – twee dominees – een rabbijn !
  Geestelijke hulp is er zeer belangrijk, voor de moraal en de pijn!
  Reverent Father John, (Canadese Majoor)en Pfarrer Helmut Lohr!
  (Gefreiter, Prisener of war.)de Vlaamse Jezuiet Pater Luc !
  De USA Dominee.Methodist.Capt.Billy! 1e Soldat Hans Weinsrûck!
  P.O.W.Dominee Lutheraan en de USA Rabbijn.Capt.Moise Listen!
  Rooms Katholieken, Anglikanen,Lutheranen,Methodisten, Baptisten!
  Presbyterianen, Episcopalen, Ortodoksen, Mormonen en Joden!
  Allen, en zeer tegen hun wil, opgeroepen om te doden !
  Religieus bekeken, eigenaardig allegaartje !
  Sommigen vragen inderhaast om toch ’n mooi Kerstkaartje !
  Het is weldra 12 uur in de nacht, Dichtbij , Stalinorgelvuur !
  Tijd voor de middernachtmis, Christus geboorte in ’n schuur!
  Twee kaarsen, ’n Jezuïet geloftekruis,Maria’s beeltenis tegen de muur!
  Bij het dof gedreun van het geschut is het angstig stil , heel stil !
  Bij het kaarslicht schijnen de muren grillig wit en kil !
  Nagelnieuwe Pantsers ratelen nog steeds voorbij !
  Frontwaarts, St Vith en Houffalize, 20 km verder, oorlog,surplus!
  ’n Canadese Red Cross Soldaat, doodmoe, bidt stil,Lord, my Jesus!
  Ondertussen geeft Hij liefdevol ’n gekwetste “Duitser” ’n slok whisky!
  ’n South African Soldier neuriet zacht ,”’t is ik nie screi nie, my Ronny !
  Intussen vijf voor twaalf , minus 15, sneeuwen, weldra middernacht!
  Voor onze kapel, nog steeds weg en weer stappende Soldaten op wacht!
  Het sneeuwt feller en feller, men voorspelt tot minus 22 voor later!
  De P.O.W Dominee ,Helmut Lohr bidt luidop het “Unser Vater”!
  We zijn met z’n allen EEN bij de heer Jezus, antwoordt onze Jezuïetenpater!
  Oecumenisch bidden allen mee, eenieder in z’n eigen taal !
  Onze Vader –Notre Père – Our Father – ’t wordt zo stil in de zaal !
  ’n Zwaargewonde franse Para lispelt: Mon Dieu, Mon Dieu, Mon Père!
  ’n Jonge USA marinier, antwoord,”terrible,terrible, shooting anywhere!
  De priesters en de dominees begeven zich van brits tot brits!
  Wie enigszins kan gaat zitten aan de kant op de sits !
  De Duitse P.O.W.Pfarrer, gebogen over ’n stervende canadees!
  Der liebe Herr Jesus segnete dir und “EGO TE ABSOLVO”bitte genees !
  De Canadese Rev.Majoor knielt bij ’n zwaar gekwetste Duitse pantzersoldat!
  “May the Lord Jesus Bless You”“ EGO TE ABSOLVO”kehrt zum HEIMAT
  In de diepste verte hoort men het zwaar kanonnenvuren !
  Het is er erg donker, nergens iets,zelfs niet door het venster gluren!
  De vlaamse Jezuiet ,Pater Luc begint bij kaarslicht ,de middernachtmis!
  Het is alsof beiden lief toezien: Jezus in z’n kribbe en Maria in haar nis !
  De Dominees bidden om beurten , evangelie en epistel !
  De Lutheraanse Dominee, ’n zeer klein bijbeltje in de hand!
  Bidt zeer devoot en luidop”Liebe Jesu, BITTE,Hilfe,Sta niet aan de kant !
  P.O.W Erste Pantzersoldat, Hans Alfred Klein,bidt de Rozenkrans
  Hij vraagt z’n hemelse “mutty” om ’n overlevingskans!
  De franse Luitenant.Rev.Père.Jean François Cottignie
  Lispelt stil ,samen met hem, Je Vous salue Marie !
  Terwijl de (Rooms Kath)Priesters volop aan ’t bidden zijn,
  Kuist de USA Rabbijn.Capt Moise ,zelf vuil,bezweet , verder wonden rein !
  Soms zondert Hij zich stilletjes af en zit dan stil biddend ineengedoken !
  Bij het schaarse licht der weinige kaarsen lijken w’allen wel op spoken!
  Buiten deint het geknars der rupsbanden verder weg in de sneeuw!
  Verderop, tussen twee lichtkogels in, vecht ’n jonge canadees als ’n leeuw!
  Bij ons, binnen de Red Cross verpleging,is er “VREDE” onder de gewonden!
  Geen spoor van haat of wraak, alleen veel pijn en vergeving van zonden!
  Vrede / Paix / Peace / Frieden /Zwaargewonden zijn vredelievende lieden!
  Noel / Weihnachten / Christmass / Kerstmis /de hemelse vrede van de HEER!
  Geen “MOF” noch allied soldier,Ego te absolvo, keer op keer,steeds weer!
  25 december 1944.éen second na middernacht, De heer Jezus is geboren !
  We horen in de verte 12 kanonschoten, Oorlog en Vrede, ivoren toren !
  ’n Red Cross Highlander speelt heel zacht op z’n “doedelzak”
  “Stille Nacht – Heilige Nacht”en het effect gaat niet verloren !
  Weldra zingen, neuriën allen mee.Vreugde,verdriet en pijn, éen PAK !
  Stille Nacht-Heilige Nacht!Douce Nuit-Sainte Nuit !Silent Night-Holy Night!
  Bij de communie ontvangen de Rooms Katholieken de Heer!
  Het wordt er stil, heel stil, ieder denkt op z’n thuis , op vroeger en weleer !
  Luttele dagen nadien wordt iedere gekwetste naar ’t binnenland gebracht !
  Deze “verschrikkelijke”oorlog was voor hen ,althans, voorbij!
  Voor mij resten er nog vele,vele maanden te helpen, gelukkig zonder averij!
  Eenmaal thuis , en de oorlog afgelopen, was het werken voor de HEER!!!
  De K.A.J.- K.S.A. – CHIRO.-V.V.K.S.(scouting)-India,…zonder meer !
  1950.Ik huwde en mijn broer Jezuiet vertrok naar INDIA voor ‘t leven !
  Sedertdien liet INDIA me nooit meer los en is het helpen me gegeven !
  Eigenaardig genoeg, maar ik ben er nog nooit naartoe geweest !
  Gezondheidsproblemen en geldgebrek waren altijd op de leest !
  Nog steeds zorg ik,met de hulp van de HEER, voor 5 projecten
  Dienstbaar tot in het graf,schatten voor de hemel, zendgekten!
  Qua de oorlog, ik denk er nog dag na dag ,over na!
  Velen vragen mij dit op te schrijven ,voor dat hetzij te spa!
  Tot op heden is dit voor mij geen voltooid verleden !
  Ik weet niet hoelang de Heer me nog in leven laat !
  En nu het nog kan , hierom dit verhaal , in verzen zeer apart!
  Onuitgegeven, niet in ’n boek neergeschreven , maar heel zeker
  diep, maar dan ook heel diep , gebleven in mij hart !
  HENRI.(Enrico: Canadian Army: 2e LT.Red Cross.1944-45)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s