‘Toulouse’
De oudere broer van Filips. Calvinistische edelman, geboren in Brussel rond 1537, die het initiatief nam voor de oprichting van het Eedverbond der Edelen. Hij wordt in In opstand! als eerste personage geïntroduceerd als een van de zogenaamde badende edelen in Spa (samen met Nicolaas de Hames en Gilles le Clercq). Hij kan ‘de eerste geus’ genoemd worden. In 1567 kreeg hij van Brederode het bevel over de geuzen die in Oosterweel gelegerd waren. Van daaruit leidde hij samen met Pieter Haeck begin maart de aanval op Walcheren.

Zie In opstand! p.24, 26-28, 31, 33, 36, 39-41, 46-48, 53, 68, 71, 89-91, 101, 108, 118, 120, 125, 128, 138, 141, 143, 144, 146, 148-157, 159, 164, 229, 238, 559.