Zoon van een Vlaamse moeder en Franse vader. Hij kwam in 1551 naar de Nederlanden en koos voor een militaire loopbaan in de artillerie. Op voordracht van enkele ridders van het Gulden Vlies werd hij benoemd tot ‘heraut’ van de Orde, dat wil zeggen als wapenkoning wanneer de Vliesridders hun toernooien hadden. Hij was een van de badende edelen in Spa samen met Jan van Marnix, Gilles le Clercq en Lodewijk van Nassau. Daarna werd hij een van de initiatiefnemers van het Eedverbond der Edelen en het Smeekschrift. Hij diende als officier in het leger van Willem van Oranje.

Zie In opstand! p. 25, 27, 31, 40, 71, 89, 203.