Telg uit een Zeeuwse adellijke familie. Zijn vader was voormalig burgemeester van Middelburg. Hijzelf maakte carrière als baljuw en werkte voor stadhouder Oranje. Aan het begin van de geuzenrebellie wilde hij Walcheren in opstand laten komen.

Zie In opstand! p. 106, 149, 150-153, 157.