Vooraanstaande calvinistische burger en jurist, geboren in Doornik, circa 1530. Hij was een van de badende heren in Spa in augustus 1565, samen met Jan van Marnix, Nicolaas de Hames en Lodewijk van Nassau. Daarna reisde hij naar Sedan voor een ontmoeting met Guido de Brès. Eind 1565 was hij een van de initiatiefnemers van het Eedverbond der Edelen en hij schreef mee aan het Smeekschrift. Als secretaris van Lodewijk van Nassau vormde hij de verbinding tussen de calvinistische edelen en stedelingen. In maart 1567 nam hij deel aan de geuzenaanval op Walcheren vanuit Oosterweel. Na 1568 is over hem niets meer bekend.

Zie In opstand! p. 25, 27, 31, 71, 101, 106, 113, 125, 128, 143, 148 – 150, 152.