‘Sint-Aldegonde’
Geboren in Brussel in 1540 in een familie van ambtsadel. Samen met zijn oudere broer Jan studeerde hij in Frankrijk en Genève. Hij werd calvinist en verspreidde actief het nieuwe geloof. Filips was betrokken bij de eerste geuzenopstand in 1565-1566, maar opereerde toen nog in de schaduw van zijn broer die de echte leider van de rebellie was. Vanaf 1569 werkte hij steeds nauwer samen met Oranje. Hij was schrijver, propagandist en diplomaat.

Zie In opstand! p. 24-27, 39, 40, 48, 53, 71, 75, 146, 200, 234-236, 238, 255, 278, 279, 283, 284, 287, 327, 328, 330, 332, 339, 364, 366, 370, 375, 382, 412-414, 416, 428-441, 443, 450, 451, 467, 471, 475, 478, 492, 500, 506, 508, 509, 520, 521, 525, 537, 565.