‘de graaf’
Jongere broer en vertrouwensman van Willem van Oranje, geboren in Dillenburg in 1538. In de zomer van 1565 zochten Jan van Marnix, Nicolaas de Hames en Gilles le Clercq in Spa toenadering tot hem. Zo werd hij een van de eerste leiders van de opstand en nam het initiatief tot de oprichting van het Eedverbond der Edelen. Samen met Hendrik van Brederode voerde hij de edelen aan die in april 1566 het Smeekschrift aanboden in Brussel. In juli dat jaar was hij een van de leiders in de geuzenbijeenkomst in Sint-Truiden. Nassau probeerde tevergeefs de belangen van zijn broer en die van de geuzen te verenigen. Na 1568 was hij voornamelijk bezig met diplomatiek werk in Frankrijk, waar hij meestreed met de calvinistische hugenoten. Hij was tevens een van de aanvoerders in het leger van zijn broer en was vaak in diens naam politiek actief.

Zie In opstand! p. 17, 26, 28, 31-33, 36, 39-41, 45, 46, 48, 52, 56, 68-74, 77, 100-102, 104, 106-108, 120, 128, 138, 143, 145, 148, 152, 171, 200, 202, 203, 205 – 207, 209, 215 – 218, 225, 226, 29, 242, 243, 270, 272, 273, 281, 284, 286-288, 293, 295, 303, 307, 312, 314, 315, 334-336, 339, 341, 393, 413, 416, 418, 421, 422, 428, 454, 525, 545, 561, 567, 569.