‘monsieur Guy’
Voormalig glazenmaker, geboren in Bergen in 1522, die op jonge leeftijd het katholi- cisme de rug toekeerde. Hij was een van de belangrijkste calvinistische predikanten en theologen in de Nederlanden. Als auteur van de Nederlandse geloofsbelijdenis schreef hij de basis voor de gereformeerde kerk in de Lage Landen. Hij was de welbespraakte leider van de eerste opstand in Valencijn.

Zie In opstand! p. 28, 31, 53, 56, 71, 95, 101, 110, 112 – 120, 124, 135, 155, 160, 161, 165 – 175, 229, 316, 348, 407, 430, 492, 545, 562.