Geuzenleider die vooral bekend werd als echtgenote van Hendrik van Brederode, de Grote Geus. Ze werd geboren in 1540. Zij engageerde zich door mee te gaan met haar man op zijn vele rondreizen. Na diens dood hertrouwde ze met de Duitse calvinistische vorst Frederik III van de Palts. Ze bleef zich ontfermen over geuzen zoals Filips van Marnix.

Zie In opstand! p. 53, 140, 145, 234, 441, 474, 555, 560, 575.