Een jonge officier voor de Spaanse vloot in de Lage Landen, geboren in Den Briel in 1529. Nadat hij zich had aangesloten bij het Eedverbond der Edelen en de eerste geuzen, vocht hij mee bij Heiligerlee. Later werd hij een van de leiders van de watergeuzen. Hij leidde als luitenant van Lumey de inname van zijn thuisstad Den Briel in 1572. Later werd hij een van de aanvoerders van de Zeeuwse geuzenvloot. 

Zie In opstand! p. 143, 206, 243, 286, 291, 298, 416, 498, 504, 536.