Een van de hoofdpersonages van In opstand en belangrijke watergeuzenleider. Ook wel Klaas Ruikhaver genoemd. Zijn precieze afkomst is onbekend, maar waarschijnlijk werd hij geboren in Haarlem en groeide hij op in Amsterdam. Hij was een handelaarszoon die zich in 1569 aanmeldde bij de watergeuzen. Hij stond bekend om zijn rechtschapenheid en klom op tot geuzenkapitein. De meeste informatie over zijn daden komt uit de getuigenissen van andere watergeuzen die met hem streden, zoals Jan van Troyen en Splinter Helmich.

Zie In opstand p. 243, 244, 260-267, 272, 273, 275, 279-283, 289, 207, 317, 320, 325, 331, 345, 352, 354, 366, 367, 369, 382-384, 387, 388, 402-404, 407-411, 416-418, 420, 424, 429, 444-447, 459, 476, 497, 499, 501, 514-521, 540.

Van website kasteel Radboud.

Uitgebreide biografie (spoilers)

Nicolaas Ruychaver (Haarlem – Amsterdam, 1577) was een van de voornaamste geuzenleiders tijdens de opstand van de Nederlanden. Over zijn afkomst en jeugd is weinig bekend, maar hij had wortels in zowel Haarlem als Amsterdam. In 1569 kwam hij op de voorgrond door zich aan te melden bij de watergeuzen die toen onder leiding stonden van Dolhain en Lancelot van Brederode. Hij verbond zich aan Jan van Troyen en vaarde regelmatig met Adriaen Menninck.

Als zoon van een handelaar was Ruychaver niet de typische geuzenleider. Maar tussen de edelen kon hij zich toch onderscheiden. Hij was al snel befaamd om zijn leiderscapaciteiten. In de eerste jaren van de de watergeuzen slaagden de opstandige kapers erin om het Vlie onder controle te krijgen. Daarbij toonde Ruychaver zich een charismatische en slimme kapitein. Al moest hij in november 1570 een stevig verlies incasseren door de Allerheiligenvloed, hij kon zich opwerken tot een van de onbetwiste geuzenkapiteins.

Tussen 1570 en 1572 voerde Ruychaver verschillende landgangen uit op de Waddeneilanden. Vooral Vlieland kreeg te maken met de watergeuzen. Op 1 april 1572 nam hij deel aan de aanval op Den Briel onder leiding van Lumey.

Ruychaver wordt herdacht met straatnamen in Amsterdam, Haarlem en Utrecht. In 1846 verscheen er een roman over hem, dat via Google Books te lezen is.

Bibliografie

Bibliografisch portaal.

Dutch Revolt

Marcel Terrero