Brugge, circa 1550

Bruggeling in dienst van het regeringsleger die een dagkro- niek bijhield vanaf 1565. In 1572 diende hij in het leger van Noircarmes, dat deelnam aan de strafexpeditie van Alva en don Frederik. Na het beleg van Haarlem bleef hij in dienst. Hij was tegenstander van de geuzen. Er is weinig bekend over de auteur. Hij was de zoon van de gelijknamige Martin De Mil (1518).

Koninklijke Bibliotheek Brussel, Ms 15887-94, Recueil et discours des choses memorables plus remarquables et au vrayes que jay vue et entendu depuis l’an 1564 et l’an 1588 en Pays Bas. Geanalyseerd en getranscribeerd door Gert Gielis en Pieter Serrien.

Zie In opstand! p. 50, 57, 159, 181, 214, 339, 350, 351, 353, 354, 360, 406.