Gent, 1516

Gentse politicus en rederijker die een gedetailleerd dagboek bijhield. Het handschrift wordt bewaard in het Gentse universiteitsbibliotheek. Hij was tevens actief als katholiek in de lokale parochie en als ambtenaar en controleur in Gent.

Van Vaernewijck, Marcus, Van de beroerlijke tijden in de Nederlanden en voornamelijk in Gent (1566-1568), ed. Herman Van Nuffel, Hasselt: Heideland, 1966.

Zie In opstand! p. 58, 60, 62 -65, 73, 75, 76, 92, 94, 96, 97, 126, 134, 135, 174, 179 – 181, 183, 187 – 191, 197, 200 – 202, 215, 228.