Voormalige schout van Roesbrugge, geboren in Woesten, die de lijfwacht werd van predikant Sebastiaan Matte. Hij werd de eerste geuzenkapitein die een gewapende militie leidde. Hij was een van de aanvoerders in het volksleger dat eind 1566 Valencijn probeerde te ontzetten. Begin 1567 nam hij deel aan de invasiepoging van Walcheren en leidde hij de geuzen in Oosterweel.

Zie In opstand! p. 80, 82, 84, 85, 98, 130 – 132, 134, 148 – 152, 157, 159, 183, 229.