Sajetwerker, geboren in Hondschote rond 1528 als Jan van de Camere, die tot de dood van zijn vrouw en kind in Brugge woonde. Daarna keerde hij terug naar zijn geboortestad en bekeerde hij zich tot het calvinisme. Als lijfwacht van predikant Sebastiaan Matte lag hij aan de basis van de eerste beeldenstorm. In 1567 streed hij kort voor Brederode. Daarna werd hij de leider van de bosgeuzen in de Westhoek. Hij werkte aanvankelijk in opdracht van de Brugse edelman Jakob van Heule.

Zie In opstand! p. 80, 82, 83, 85, 148, 183, 186, 187, 191, 193 – 198, 217, 222 – 229, 545, 554 .