De jongste zoon van de rijke burgerfamilie Herlin uit Valencijn is een van de hoofdpersonages van In opstand!. Hij werd geboren rond 1545. Net als zijn drie broers ging hij naar Genève om er een calvinistische opleiding te volgen. Zijn vader Michel leidde samen met zijn vrouw en oudste zoon Michel junior de Valencijnse opstand van 1567. Na de val van de stad kwam Gautier bij de bosgeuzen terecht. Een jaar later vluchtte hij naar Engeland en voegde zich daar bij de watergeuzen. Door folteringen uitgevoerd door geuzenjager Jan Grouwels was hij zwaar verminkt aan het gezicht.

Zie In opstand! p. 114, 115, 117, 124-126, 128, 131-135, 155, 161, 165, 173-175, 178, 181, 182, 196, 222, 223, 242-244, 255, 298, 308, 545.