Dochter van de zus van Petronella van Praet. Ze ontpopte zich tot geuzenleider in Aalter. Al jaren voor de opstand was ze pleitbezorger van het calvinisme. Ze trouwde in 1566 voor de tweede maal nadat haar man was overleden. Ze stond aan de wieg van het Eedverbond der Edelen. Over haar jeugd is niets bekend, alleen dat ze opgroeide in Holland. Ze was de zus van Wessel en Rutger van Boetzelaer.

Zie In opstand! p. 41, 58, 60, 61, 76, 96, 154, 156, 157, 164, 555.