Twee broers uit een Brabants adellijk geslacht, geboren in Brussel rond 1530. Charles was de oudste en was een vroege geus. Louis steunde hem aanvankelijk niet. Vanaf 1572 werden beiden aanvoerders van de watergeuzen. Charles stond bekend als gematigd politicus en kreeg van Oranje verschillende mandaten in Zeeland. Louis was bekend om zijn talent als militaire aanvoerder, maar ook berucht om zijn gokverslaving en ijdele modegevoeligheid. Hij verloor een oog bij een van de gevechten.

Zie p. 322, 323, 326, 388, 403, 416 – 418, 423, 431 – 435, 440, 445, 446, 451, 458 – 460.