Meer info over het boek

Terug naar het overzicht van V-inslagen

 

De dodelijkste V-inslag in Nederland kwam bijna helemaal op het einde. In de vroege ochtend van 18 maart 1945 sloeg een V1-bom in op de hoek van de Treubstraat en Kerdijkstraat. Op de herdenkingswebsite staat: ‘Er worden 34 woningen verwoest en 80 huizen raken zwaar beschadigd. Veel mensen zijn op die zondagmorgen thuis, er vallen 42 doden en 48 gewonden. De luchtbeschermingsdienst is snel ter plaatse en handelt voortvarend. De dakloos geworden bewoners worden in het Sportfondsenbad in de Van Maanenstraat opgevangen.’

Deze inslag is helemaal vergeten in de geschiedschrijving. Het begon al met de Duitse reactie: zij deden het af als een gasexplosie, maar in werkelijkheid was het waarschijnlijk van op een van de nieuwe V1-lanceerplatformen in de buurt van Rotterdam en Delft dat een vliegende bom totaal verkeerd gevlogen was. Dit gebeurde regelmatig omdat zeker tegen het einde van de V-bommenterreur de V1’s soms van bedenkelijke kwaliteit waren. Een mogelijkheid was deze V1 een van de laatste die gelanceerd werd op Antwerpen vanuit Rotterdam, meer bepaald Vondelingenplaat (hoewel die officieel op 14 maart 1945 niet meer operationeel was). Meer waarschijnlijk was dat het een V1 gericht was op Londen, afgevuurd in de buurt van Delft (die lanceerinstelling waren tussen 3 en 29 maart operationeel). Wat er precies is misgegaan, blijft tot heden onduidelijk. Zie voor meer info: Elke dag angst, pp. 357-360.

Meer info over de inslag en de herdenking via deze link.

Met dank aan Guy Ouwens om mij over deze onbekende V1-inslag in te lichten.