Hollandse jonkheer en lid van het Eedverbond der Edelen, geboren in Leiden in 1532. Hij vluchtte in 1568 naar Emden. Nog hetzelfde jaar begon hij te werken als commissaris voor Oranje. Hij trad toe tot de watergeuzen, waardoor de prins meer controle hoopte te krijgen over de kapers. In 1572 leidde hij de aanval op Gouda en Oudewater.

Zie In opstand! p. 292, 317, 331, 342, 344, 563.