Meer info over het boek

Terug naar het overzicht van V-inslagen

Vijf dagen na de zeer dodelijke V-inslag op de Steenbergstraat, was er opnieuw een erg zware balans in Antwerpen: om 20.19 uur trof een V (waarschijnlijk een V1) de Korte Van Ruusbroecstraat, ter hoogte van nrs. 6 en 8. Er waren maar liefst 62 doden. Het was een van de dodelijkste V1-inslagen… Zoals vele inslagen in 1945 weten we bijzonder weinig over dit Zurenborgse drama… Weet je meer? Graag reactie hier onderaan!

We hebben wel onderstaande iconische foto:

Foto door Frans Claes (© Katoen Natie) met daarop een jongetje aan de reeds opgeruimde puinhopen van de Korte Van Ruusbroecstraat (aan het kruispunt met de Provinciestraat).
Het geheime verslag (bewaard in Militair Archief van Evere) vemeldt: ‘er liggen nog menschen onder de puinen’…