Vlaamse edelman, geboren in Gent in 1513, die sinds 1543 een Gents schepenambt bekleedde. In 1567 was hij een van de adellijke opdrachtgevers van de bosgeuzen van Jan Camerlynck. Hij was een van de stadsgeuzen die in 1576 in opstand kwamen. En hij was de leider van de Achttienmannen die in 1577 in Gent de macht grepen. Samen met de broer van zijn schoonbroer François Ryhove leidde hij de Gentse calvinistische republiek. Zijn zoon Willem was een van de eerste watergeuzenleiders, tot deze in 1572 verdronk voor de Vlaamse kust.

Zie In opstand! p. 183, 217, 223, 239,244, 345, 454, 468, 507 – 511, 529, 531, 541, 542, 545, 566.